sábado , 20 julio 2024

PREMIOS INFANTILES FALLES DE VALENCIA 2016

SECCIÓN ESPECIAL

1. Na Jordana
2. Mestre Gozalbo-Comte d´Altea
3. Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals
4. Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano
5. Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite
6. Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal
7. Císcar-Borriana
8. Sueca-Literat Azorín
9. Barri Beteró

Ingenio y Gracia
1. Na Jordana
2. Gayano Lluch-Doctor Marco Merenciano
3. Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

PRIMERA

1. Espartero-Ramón i Cajal
2. Exposició-Misser Mascó
3. Comte Salvatierra-Ciril Amorós
4. Gravador Esteve-Ciril Amorós
5. Jesús-Sant Francesc de Borja
6. Plaça del Mercat
7. Santa Genoveva Torres-A. Tolsá
8. Cuba-Literat Azorín
9. Ceramista Ros-J. M. Mortes Lerma
10. Plaça del Pilar
11. Bisbe Amigó-Conca
12. E. Manuel Maese-Cristóbal Llorens
13. Molinell-Alboraia
14. L´Alguer-E. Rafael Janini

Ingenio y Gracia
1. Espartero-Ramón i Cajal
2. Exposició-Misser Mascó
3. Gravador Esteve-Ciril Amorós

SEGUNDA

1. R. de València-Duc de Calàbria
2. Major-Moraira-Natzaret
3. Ribera-Convent Santa Clara
4. A. Olaechea-Sant Marcel·li
5. Arxiduc Carles-Músic Gomis
6. Sant Vicent-Periodista Azzati
7. Conserva-Berenguer Mallol
8. Mercat de Castella
9. M. Benlliure-Séquia de Tormos
10. Joaquim Costa-Comte d´Altea
11. Lo Rat Penat
12. Burjassot-Pare Carbonell
13. Barraca-Espadà
14. General Barroso-L. Pascual Abad

Ingenio y Gracia
1. Arxiduc Carles-Músic Gomis
2. Joaquim Costa-Comte d´Altea
3. R. de València-Duc de Calàbria

TERCERA

1. S. Maria Micaela-Martí l´Humà
2. Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells
3. Dr. Joan Josep Dómine-Port
4. Ramiro de Maeztu-Els Lleons
5. Santiago Rusiñol-C. de Lumiares
6. Isabel la Catòlica-Ciril Amorós
7. Cuba-Puerto Rico
8. Poeta Alberola-Totana
9. Quart Extramurs-Velàzquez
10. Montortal-Torrefiel
11. R. de Maeztu-Humanista Furió
12. Pintor Maella-França-Menorca
13. Oest
14. Olivereta-Cerdà i Rico
15. Ramón de Rocafull-C. d´Alaquàs

Ingenio y Gracia
1. Dr. Joan Josep Dómine-Port
2. Poeta Alberola-Totana
3. S. Maria Micaela-Martí l´Humà

CUARTA

1. Illes Canàries-Dama d´Elx
2. Barri de Sant Isidre
3. Campanar-Hipòlit Rovira
4. Càdis-Els Centelles
5. I. Canàries-Trafalgar-Samuel Ros
6. Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà
7. Palleter-Erudit Orellana
8. Ares d´Alpont-Castell de Pop
9. Cristòfol Sorní-Mestre Martín
10. Barri de La Llum
11. Joan d´Aguiló-Gaspar Aguilar
12. F. el Catòlic-Àngel Guimerà
13. Plaça Pintor Segrelles
14. Carrera Malilla. E. J. Benlloch
15. Periodista Gil Sumbiela-Assutzena

Ingenio y Gracia
1. Campanar-Hipòlit Rovira
2. Palleter-Erudit Orellana
3. Barri de Sant Isidre

QUINTA

1. Monestir de Poblet-A. Albiñana
2. Azcàrraga-Ferran el Catòlic
3. Plaça Mercé
4. Cervantes-Pare Jofré
5. Dr. Serrano-Carles Cervera-Clero
6. Plaça Tenda
7. General Pando-Serrano Flores
8. Avda. França-A. Toràn i Olmos
9. M. de Montortal-Berní i Català
10. Plaça del Mercat de Montolivet
11. J. Benavente-Regina Na Germana
12. Lluís Lamarca-Velàzquez
13. Arxiduc Carles-Xiva
14. Llanterna-Na Rovella-B. de Cárcer

Ingenio y Gracia
1. Dr. Serrano-Carles Cervera-Clero
2. Llanterna-Na Rovella-B. de Cárcer
3. P. Espanya-R. i Cajal-P. Benedito

SEXTA

1. P. Salvador Abril-Peris i Valero
2. M. de Montortal-Josep Esteve
3. Espartero-Músic Plasència
4. R. de Cepeda-Llorenç Palmireno
5. S. Vte. de Paül-Clara Campoamor
6. Ruben Darío-Fra Lluís Colomer
7. Primat Reig-Vinaròs
8. Portugal-Fragata
9. Plaça Doctor Collado
10. Plaça Pouet
11. Isaac Peral-Méndez Núñez
12. Peset Aleixandre-Guillem Ferrer
13. València-Teodor Llorente

Ingenio y Gracia

1. S. Vte. de Paül-Clara Campoamor
2. M. de Montortal-Josep Esteve
3. P. Salvador Abril-Peris i Valero

SÉPTIMA

1. Dr. Olóriz-A. Fabián i Fuero
2. Glòria-Felicitat-El Tremolar
3. Antonio Molle-Gregori Gea
4. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
5. Equador-Alcalde Gurrea
6. Alcàsser-Iàtova
7. P. Salvador Abril-Pere III El Gran
8. Joaquim Costa-Borriana
9. Pare Domènech-Pius XII
10. Sants Just i Pastor-Serradora
11. Sant Pere-Mare de Déu Vallivana
12. Plaça Segòvia-Dr. Tomàs Sala

Ingenio y Gracia
1. Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina
2. Equador-Alcalde Gurrea
3. Sagunt-Sant Guillem

OCTAVA

1. Sant Vicent-Ampar Iturbi
2. Dr. Marañón-Mestre Palau
3. Lleons-Poeta Mas i Ros
4. Peu de la Creu-Joan de Vila-Rasa
5. Baró de S. Petrillo-Leonor Jovani
6. Sapadors-Vicent Lleó
7. Plaça Lope de Vega
8. Llibertat-Teodor Llorente
9. Nador-Miraculosa
10. Av. Burjassot-Joaquim Ballester
11. Barri de Sant Josep

Ingenio y Gracia
1. San Vicent-Ampar Iturbi
2. Llibertat-Teodor Llorente
3. Carrera Malilla-Illa Cabrera

NOVENA

1. Ferros-Joan Baptista Perales
2. Sant Rafael-Anton Martín
3. Quart-Palomar
4. Castelló-Segorb
5. Tres Forques-Conca-P. Galdós
6. M. de Déu Cabeça-J. M. Mortes L.
7. Reina-Vicent Guillot
8. Tribunal de les Aigües
9. Peris i Valero-Cuba

Ingenio y Gracia
1. Mercat de Russafa
2. Ferros-Joan Baptista Perales
3. Tarongers-Univ. Politècnica

DÉCIMA

1. Regne de València-Ciscar
2. Pelai-Matemàtic Marzal
3. M. de Lozoya-P. Cervera i Grifol
4. Rubén Vela-Doctor Waksman
5. Mestre Rodrigo-General Avilés
6. Barri Quint-Pizarro
7. Polo i Peyrolón-Ciutat de Mula
8. Ciutat de l´Artista Faller

Ingenio y Gracia
1. Ripalda-Beneficència-S. Ramon
2. Pelai-Matemàtic Marzal
3. Nort-Doctor Zamenhoff

UNDÉCIMA

1. C. de Barcelona-T. i c. de Montcada
2. La Vall de Laguar-Pare Ferris
3. Iecla-Cardenal Benlloch
4. Costa i Borràs-Agostina d´Aragó
5. La Plata-General Urrutia
6. Camí de Montcada-P. Jacomart
7. Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil
8. Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros

Ingenio y Gracia
1. Reina-Pau-Sant Vicent
2. Músic Espí-Gravador Fabregat
3. Càdis-Literat Azorín

DUODÉCIMA

1. Blanqueries
2. Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag
3. En Plom-Guillem de Castro
4. Mestre Bellver-Marià Ribera
5. S. C. de Tenerife-Àngel l´Alcàsser
6. Luz Casanova-Pare Espasa
7. Ripalda-Soguers
8. Escalante-Marina

Ingenio y Gracia
1. Blanqueries
2. Luz Casanova-Pare Espasa
3. Càdis-Retor Femenia-Puerto Rico

DECIMOTERCERA

1. Mestre Aguilar-Maties Perelló
2. Poeta Asins-Alegret-Puçol
3. Dr. Sanchis Bergón-Túria
4. Plaça García Morato-Iecla
5. Poeta Altet-Benicarló
6. Regne de València-Sant Valer
7. Daroca-Pare Viñas
8. Giorgeta-Roís de Corella

Ingenio y Gracia
1. Mestre Aguilar-Maties Perelló
2. Sant Joan Bosco-Duc de Mandas
3. Mossen Josep Cuenca-Pinedo

DECIMOCUARTA

1. Plaça Poble-Sant Roc
2. Plaça Sant Joan
3. Plaça Àngel
4. Plaça Hondures
5. Maties Perello-Lluís Santangel
6. Dalt-Sant Tomàs
7. F. Galán García Hdez.-Primavera
8. Veneçuela-Agustí Sales

Ingenio y Gracia
1. Humanista Mariner-Manuel Simó
2. General Barroso-Calvo Acacio
3. Pintor Pasqual Capuz-Fontanars

DECIMOQUINTA

1. Plaça Moreria
2. Plaça Rojas Clemente
3. Baró de Patraix-Conca
4. Lepanto-En Joan d´Àustria
5. Enginyer Josep Sirera-Pío IX
6. Manuel Arnau-La Creu Coberta
7. Ferran el Catòlic-Erudit Orellana
8. Plaça Negret

Ingenio y Gracia
1. Manuel Arnau-La Creu Coberta
2. Lepanto-En Joan d´Àustria
3. Plaça Moreria

DECIMOSEXTA

1. Corretgeria-Bany dels Pavesos
2. Mare de Déu de la Fontsanta
3. Gral. Llorens-Dr. M. Merenciano
4. Pere Cabanes-Comte Lumiares
5. M. Arambul Sanz-Campanar
6. Poeta Emili Baró-Enric Ginesta
7. Vivons-Romeu de Corbera
8. Vil·lanova de Castelló-H. Galán

Ingenio y Gracia
1. Borrull-Túria
2. Borrull-Socors
3. Àngel de l´Alcàsser-Josep Mestre

DECIMOSÉPTIMA

1. Pius XII-Jaume Roig
2. Pl. Vicent Castell Maíques
3. Vall d´Albaida-Canal de Navarrés
4. Poetes Anònims-Real de Gandia
5. Barri Mont de Pietat
6. E. García Mas-Pto. de Santa María
7. Salvador Giner-Gregorio Gea
8. Guillem Sorolla-Recaredo

Ingenio y Gracia
1. Poetes Anònims-Real de Gandia
2. Guillem Sorolla-Recaredo
3. Màlaga-Doctor Montoro

DECIMOCTAVA

1. Escalante-Empar Guillén
2. Pare Lluís Navarro-Remunta
3. J. B. Vives-S. Ferrandis Luna
4. Plaça Mossén Milà
5. Cedre-Explorador Andrés
6. Hort de Sant Valer-La Plata
7. L´Alcota-Sagunt
8. Pl. Universitat Vella-Patriarca
9. Pintor Domingo-Guillem de Castro

Ingenio y Gracia
1. Pare Lluís Navarro-Remunta
2. Escalante-Empar Guillén
3. Cedre-Explorador Andrés

EXPERIMENTALES

Premio de Falla
1. Ripalda-Beneficència-S. Ramon
2. Borrull-Socors
3. Tarongers-Univ. Politècnica
Mención a la Falla
1. Jesús Morante i Borràs-Caminot
2. Màlaga-Dr. Montoro

Te puede interesar...

Doctor Bergez Carolinas presentó sus proyectos para Fogueres 2023

Foguera grandeLema: 15 de noviembre de 1982Artista: Joaquín RubioTercera Categoría Foguera infantilLema: The Chuche’s QueenArtista: …

Infogueres.es utiliza cookies. Puedes ver aquí nuestra política de cookies.    Ver Política de cookies
Privacidad
Infogueres

GRATIS
VER